Tuesday, April 20, 2021 6:19:17 PM - Markets closed
VN-INDEX 1,268.28 +7.70/+0.61%
HNX-INDEX 296.48 +0.73/+0.25%
UPCOM-INDEX 81.73 -0.27/-0.33%
Sai Gon- Ha Noi Commercial Joint Stock Bank (SHB : HNX)
Financials : Banks
27.50 +0.70/+2.61%
3:02:30 PM
14/04 SHB: Đỗ Vinh Quang - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 500.000 CP
08/04 SHB: Vũ Xuân Thủy Sơn - Phó Giám đốc kiểm toán nội bộ - đăng ký bán 120.000 CP
02/04 SHB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
26/03 SHB: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung .4.824.032 cổ phiếu
19/03 SHB: Đỗ Xuân Khánh - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã bán 42.000 CP
18/03 SHB: CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 1.200.000 CP
15/03 SHB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
12/03 SHB: CBTT thay đổi giấy phép thành lập và hoạt động
10/03 SHB: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ)
10/03 SHB: Báo cáo tài chính năm 2020
10/03 SHB: CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1.200.000 CP
08/03 SHB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
03/03 SHB: Công bố thông tin điều chỉnh kết quả chào bán cổ phiếu
03/03 SHB: CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
03/03 SHB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
01/03 SHB: Đỗ Xuân Khánh - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 42.000 CP
26/02 SHB: Nghị quyết Hội đồng quản trị
19/02 SHB: Nguyễn Thị Ngân - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã bán 323.900 CP
08/02 SHB: CBTT thông qua giao dịch với người có liên quan
02/02 SHB: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
Page 1 of 6 Next>
Create Alert at: 26 28 29 ...
Related Companies
Volume Price Change
ABB  2,242,300 17.10 0.59%
ACB  7,166,900 33.60 -0.30%
BAB  26,600 27.90 -0.36%
BID  2,676,100 43.20 0.47%
BVB  987,100 14.20 0.00%
CTG  23,241,600 42.00 -1.18%
EIB  2,377,500 27.10 0.00%
EVF  335,300 11.80 2.61%
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.