Sunday, June 11, 2023 3:58:55 AM - Markets open
VN-INDEX 1,107.53 +6.21/+0.56%
HNX-INDEX 227.60 +0.82/+0.36%
UPCOM-INDEX 84.19 +0.17/+0.20%
Investopedia
Investopedia là bộ từ điển các khái niệm, thuật ngữ tài chính đầy đủ toàn diện, được tổ chức một cách khoa học, tiện lợi cho việc tra cứu.
Từ khóa:
Tra cứu theo vần:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z
Chi phí chìm - Sunk costs
Chi phí chìm là khoản chi phí đã mất thì không lấy lại được. Các chi phí chìm mặc dù có thật, nhưng chúng không được đề cập đến mà cần phải loại ra khi tính toán hiệu quả kinh tế của những dự án trong tương lai.

Trong kinh doanh, người lãnh đạo doanh nghiệp khi đưa ra các quyết định đầu tư cần chú ý tới các chi phí chìm. Trên thực tế chi phí chìm có ảnh hưởng rkhông nhỏ đến quyết định đầu tư. Là nhà đầu tư chuyên nghiệp, bạn phải hết sức tránh những tình huống mà chi phí sẽ không có khả năng thu hồi.

Ví dụ về chi phí chìm

Một doanh nghiệp sản xuất hàng hóa gặp phải sự cố bất khả kháng như mất điện, sản phẩm bị hư hại, không có cách nào thu hồi được.

Thị trường chứng khoán bị mất tính thanh khoản trong lúc lạm phát tăng hoặc đến ngày đáo hạn nợ, bạn sẽ có nguy cơ bị mất vốn hoặc các tài sản thế chấp khi vay nợ.

Tất cả các loại chi phí rủi ro đều có thể biến thành chi phí chìm. Một ví dụ là về chi phí rủi ro là chi phí để lobby.
Trong trường hợp lobby thành công, chi phí để lobby có thể coi là  một khoản đầu tư, nhưng nếu lobby không thành công thì chí phí để lobby sẽ biến thành chi phí chìm, vì khả năng thu hồi lại là hầu như không có.
Duyệt các danh mục Investopedia
Thuật ngữ được xem nhiều
Market Update
Last updated at 3:05:04 PM
VN-INDEX 1,107.53 +6.21/+0.56%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.