Wednesday, January 19, 2022 2:17:21 AM - Markets open
VN-INDEX 1,438.94 -13.90/-0.96%
HNX-INDEX 421.21 -24.13/-5.42%
UPCOM-INDEX 107.47 -1.89/-1.73%
Investopedia
Investopedia là bộ từ điển các khái niệm, thuật ngữ tài chính đầy đủ toàn diện, được tổ chức một cách khoa học, tiện lợi cho việc tra cứu.
Từ khóa:
Tra cứu theo vần:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z
Doanh thu cận biên - Marginal revenue
Nếu khách hàng mua 100 đơn vị sản phẩm khi giá là 10.000 VNĐ, thì tổng doanh thu sẽ là 100 x 10.000 = 1.000.000 VNĐ. Dễ thấy diện tích hình chữ nhật nằm dưới đường cầu chính là tổng doanh thu, được tính bằng chiều dài nhân chiều rộng (chiều đứng biểu thị giá, chiều nằm ngang biểu thị lượng).Từ đường cầu chúng ta có tổng doanh thu, và từ tổng doanh thu chúng ta có doanh thu cận biên.

Doanh thu cận biên = Thay đổi trong tổng doanh thu / thay đổi trong lượng bán

Theo đồ thị, khách hàng sẽ không mua trên 100 đơn vị sản phẩm nếu giá là 10.000 VNĐ. Để bán được nhiều hàng hơn, giá phải giảm. Giả sử, để bán được 101 đơn vị sản phẩm, giá phải giảm xuống còn 9.950 VNĐ. Vậy thì doanh thu cận biên của đơn vị thứ 101 là gì? Hay nói theo cách khác, tổng doanh thu sẽ tăng lên bao nhiêu khi sản phẩm thứ 101 được bán?

Nhiều người có xu hướng trả lời câu hỏi với đáp án là 9.950 VNĐ. Nhưng câu trả lời này chưa đúng, tổng doanh thu khi 100 đơn vị được bán  với giá 10.000 VNĐ là 1.000.000 VNĐ. Khi bán 101 sản phẩm với giá 9950 VNĐ, tổng doanh thu sẽ là 101 x 9.950 = 1.004.950 VNĐ. Như vậy doanh thu cận biên của sản phẩm thứ 101 chỉ là 4.950 VNĐ.

Để hiểu tại sao doanh thu cận biên lại nhỏ hơn giá, chúng ta cần hiểu rằng đường cầu là một đường đi xuống. Để bán thêm được người bán phải giảm giá trên tất cả đơn vị sản phẩm. Họ nhận thêm được 9.950 VNĐ khi bán sản phẩm thứ 101, nhưng họ lại mất 50 VNĐ đối với 100 sản phẩm nếu so với giá bán trước đó. Vì vậy số tiền thu được tăng thêm là (9.950 - 5.000) = 4950 VNĐ.
Duyệt các danh mục Investopedia
Thuật ngữ được xem nhiều
Market Update
Last updated at 3:05:03 PM
VN-INDEX 1,438.94 -13.90/-0.96%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.