Saturday, April 1, 2023 5:24:53 AM - Markets open
VN-INDEX 1,064.64 +5.20/+0.49%
HNX-INDEX 207.50 +1.55/+0.75%
UPCOM-INDEX 76.76 +0.27/+0.35%
Markets
All information about the Vietnamese Stock Market in HOSE, HNX and UPCOM exchanges, updated every second.
4/1/2023 5:24:59 AM
Search:
Symbol Lookup
Advanced Search
Sector: Consumer Services
Index on 3/31/2023 21.60   -0.12/-0.56%
7 Day   1 Month   3 Month   6 Month   1 Year   10 Year
Related News
01/10 BTT: Thông báo thay đổi NNB - Người được ủy quyền CBTT
01/10 PIT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022
01/10 PET: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021
03/09 SFC: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2023
03/09 COM: Thông báo bổ sung nội dung CBTT tái bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc
01/09 AAT: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với các bên có liên quan
01/09 BTT: Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin
01/09 AMD: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc
02/07 TNA: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
02/07 DSN: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023
Doanh nghiệp cùng ngành
OverviewValuationRevenueProfit
SymbolNameMarket Cap.Equity (MRQ)Total Assets (MRQ)
AAT CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa317.73 bil739.89 bil1,056.92 bil
ABR Viet Brand Invest Joint Stock Company180.00 bil284.84 bil373.49 bil
ADC Art Design & Communication Joint Stock Company59.67 bil71.75 bil164.14 bil
ADG CTCP Clever Group812.46 bil327.37 bil412.30 bil
ALT Alta Joint Stock Company86.62 bil218.52 bil313.85 bil
AMD FLC AMD Mining And Investment Joint Stock Company181.49 bil1,731.17 bil2,207.11 bil
AST Taseco Air Services Joint Stock Company2,497.50 bil455.47 bil578.87 bil
BDB Binh Đinh Book and Equipment Joint Stock Company11.38 bil14.13 bil21.35 bil
BDP Oriental Sea Villas and Hotel Joint Stock Company250.00 bil-230.63 bil3,160.59 bil
BED DaNang Books And School Equipment Joint Stock Company119.70 bil39.05 bil49.25 bil
BMF Dong Nai Building Material and Fuel Joint Stock Company115.64 bil150.87 bil287.05 bil
BSC Ben Thanh Service Joint Stock Company40.96 bil37.95 bil40.70 bil
BST Binh Thuan Book and Equipment Joint Stock Company18.92 bil14.90 bil25.16 bil
BTT Ben Thanh Trading & Service Joint Stock Company378.68 bil371.67 bil477.57 bil
BTV Ben Thanh Tourist Service Corporation214.63 bil194.13 bil386.86 bil
CAB CTCP Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam882.90 bil661.26 bil1,913.39 bil
CAR CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt---------
CEN CENCON Vietnam Joint Stock Company10.47 bil17.03 bil53.42 bil
CLX Cho Lon Investment And Import Export Corporation (Cholimex)1,082.50 bil1,545.52 bil2,182.03 bil
CMV Ca Mau Trading Joint Stock Company174.30 bil251.35 bil487.92 bil
  Trang 1/7  Tiếp>
Sector Statistics
Valuation
P/E ---
P/B ---
P/S ---
Profitability
Gross Margin (%) (Trailing 12 Mon.) 14.76%
EBIT Margin (%) (Trailing 12 Mon.) 11.32%
Operating Margin (%) (Trailing 12 Mon.) 6.63%
Net Profit Margin (%) (Trailing 12 Mon.) 5.32%
Financial Strength
Quick Ratio (Most Recent Quarter) 121.91%
Current Ratio (Most Recent Quarter) 178.17%
LT Debt/Equity (Most Recent Quarter) 22.02%
Total Debt/Equity (Most Recent Quarter) 76.66%
Management Effectiveness
ROA (Trailing 12 Mon.) 10.39%
ROE (Trailing 12 Mon.) 18.10%
Market Update
Last updated at 3:05:02 PM
VN-INDEX 1,064.64 +5.20/+0.49%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.