Monday, June 17, 2019 3:30:15 PM - Markets open
VN-INDEX 946.95 -6.66/-0.70%
HNX-INDEX 103.50 +0.04/+0.04%
UPCOM-INDEX 54.97 -0.08/-0.14%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật SAB - N/a
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Consumer Goods
Company: Saigon Beer - Alcohol - Beverage Corporation
Detail:
Date: 4/12/2019 Pages: 5 Language: Vietnamese File Type: Size: 515 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Dù trải qua một năm với nhiều yếu tố không thuận lợi, SAB đã vượt các chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2018. SAB đạt tổng doanh thu thuần 35.949 tỷ đồng (+5,1% yoy) và lợi nhuận sau thuế 4.403 tỷ đồng (-11% yoy), vượt lần lượt 2,1% và 10% kế hoạch về doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế. Chúng tôi nhận thấy có một số điểm nhấn chính như sau:

❖ Sản lượng tiêu thụ đạt 1.796 tỷ lít, tăng trưởng nhẹ 0,3% so với năm 2018. SAB đã điều chỉnh tăng giá bán một số dòng sản phẩm nên doanh thu thuần vẫn đạt mức tăng trưởng 5,1% dù thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đã được điều chỉnh tăng từ 60% lên 65%.

❖ Biên lợi nhuận gộp hợp nhất đạt 22,5% giảm nhẹ so với mức 25,9% trong cùng kỳ, trong đó nguyên nhân chủ yếu bao gồm: (i) thuế TTĐB tăng thêm 5%; (ii) thời tiết nắng nóng trong Q3/2017 khiến ảnh hưởng đến sản lượng houblon của Châu Âu cũng như sản lượng hạt malt của Úc (giảm 39% yoy).

❖ Tổng chi phí SG&A đạt 3.644 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% yoy nhờ các hoạt động tiết giảm chi phí

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.