Wednesday, September 27, 2023 1:42:56 AM - Markets open
VN-INDEX 1,137.96 -15.24/-1.32%
HNX-INDEX 229.75 -1.75/-0.76%
UPCOM-INDEX 88.43 -0.27/-0.30%
Markets
All information about the Vietnamese Stock Market in HOSE, HNX and UPCOM exchanges, updated every second.
9/27/2023 1:43:11 AM
Search:
Symbol Lookup
Advanced Search
Sector: Consumer Goods
Index on 9/26/2023 108.09   -0.47/-0.43%
7 Day   1 Month   3 Month   6 Month   1 Year   10 Year
Related News
09/12 AGM: Quyết định về việc chuyển đổi cổ phiếu từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch
09/12 AGM: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu
09/11 SCD: Biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát
09/11 BAF: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
09/11 HSL: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
09/11 BAF: Nghị quyết HĐQT về việc góp thêm vốn đầu tư vào các công ty con để tăng vốn đều lệ
08/11 MSN: Quyết định của HĐQT về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
08/11 NAF: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Endurance Capital
08/11 SHI: Nhắc nhở chậm CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua thành lập chi nhánh
08/11 ACG: Quyết định thay đổi niêm yết
Doanh nghiệp cùng ngành
OverviewValuationRevenueProfit
SymbolNameMarket Cap.Equity (MRQ)Total Assets (MRQ)
A32 32 Joint Stock Company301.24 bil200.81 bil468.84 bil
AAM Mekong Fisheries Joint Stock Company106.60 bil204.13 bil213.01 bil
ABT Bentre Aquaproduct Import And Export Joint Stock Company372.75 bil470.40 bil650.34 bil
ACG CTCP Gỗ An Cường6,136.68 bil4,006.60 bil5,237.81 bil
ACL Cuulong Fish Joint Stock Company687.18 bil795.31 bil1,673.81 bil
ADS Damsan Joint Stock Company805.85 bil763.66 bil2,338.87 bil
AFX An Giang Agriculture and Foods Import - Export Joint Stock Company360.50 bil429.92 bil1,080.23 bil
AG1 28.1 Joint Stock Company19.45 bil57.00 bil145.65 bil
AGC An Giang Coffee Joint Stock Company---------
AGD Godaco Seafood Joint Stock Company---------
AGF An Giang Fisheries Import and Export Joint Stock Company75.90 bil-181.69 bil309.93 bil
AGM An Giang Import - Export Company114.30 bil234.33 bil1,495.39 bil
AGX Saigon Export Foodstuffs and Agricultural Products Joint Stock Company291.60 bil377.92 bil450.73 bil
ANT An Giang Fruit-Vegetables & Foodstuff Joint Stock Company63.00 bil48.39 bil219.15 bil
ANV Nam Viet Corporation4,739.35 bil2,983.13 bil5,481.04 bil
APF Quang Ngai Agricultural Products and Foodstuff Joint Stock Company1,556.20 bil1,015.52 bil2,189.32 bil
APT CTCP Kinh doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn35.20 bil-66.93 bil338.85 bil
AQN CTCP 28 Quảng Ngãi13.15 bil21.84 bil72.06 bil
ASA ASA Consumer Product Joint Stock Company126.00 bil104.34 bil105.19 bil
ATA NTACO Corporation15.60 bil-480.40 bil26.55 bil
  Trang 1/16  Tiếp>
Sector Statistics
Valuation
P/E ---
P/B ---
P/S ---
Profitability
Gross Margin (%) (Trailing 12 Mon.) 26.22%
EBIT Margin (%) (Trailing 12 Mon.) 16.48%
Operating Margin (%) (Trailing 12 Mon.) 17.26%
Net Profit Margin (%) (Trailing 12 Mon.) 13.31%
Financial Strength
Quick Ratio (Most Recent Quarter) 184.87%
Current Ratio (Most Recent Quarter) 241.92%
LT Debt/Equity (Most Recent Quarter) 7.75%
Total Debt/Equity (Most Recent Quarter) 36.48%
Management Effectiveness
ROA (Trailing 12 Mon.) 17.14%
ROE (Trailing 12 Mon.) 23.60%
Market Update
Last updated at 3:05:04 PM
VN-INDEX 1,137.96 -15.24/-1.32%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.