Saturday, May 30, 2020 4:08:26 PM - Markets open
VN-INDEX 864.47 +3.08/+0.36%
HNX-INDEX 109.81 +0.17/+0.16%
UPCOM-INDEX 55.03 +0.02/+0.03%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu VHC - Khuyến nghị Mua
Category: Companies
Source: ACB
Sector: Consumer Goods
Company: Vinh Hoan Corporation
Detail:
Date: 8/6/2018 Pages: 6 Language: Vietnamese File Type: Size: 585 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Tác động và kỳ vọng: Giá cá tra nguyên liệu đạt mức cao nhất vào tháng 4-5/2018, lên mức 33.500 đ/kg và cá giống đạt 2.200 đ/con.
 
Giá cá tra nguyên liệu đã bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt kể từ tháng 7/2018 với nguồn cung dồi dào và sản lượng tăng 16-20% tùy tỉnh thuộc ĐBSCL.
 
Do đó, chúng tôi tăng kỳ vọng biên lợi nhuận gộp của VHC trong FY18E lên 14,7% để phản ánh tình hình hiện nay.
 
Chúng tôi cũng điều chỉnh nghĩa vụ nợ của VHC cũng như thu nhập từ công ty liên kết.
 
Chúng tôi tăng thêm 16,0 tỷ đồng lãi chênh lệch tỷ giá cho FY18 do đồng VND tiếp tục mất giá 0,2% kể từ cuối tháng 6/2018 đến nay. Lợi nhuận ròng mới kỳ vọng cho FY18E là 724,3 tỷ đồng (+22,1% n/n).
 
Khuyến nghị: Chúng tôi tăng mức giá mục tiêu cho VHC lên 20,8%, đạt 87.500 đ/cp (+16,2% TSR).
 
Giá cp VHC đã tăng 53,7% kể từ ngày ra báo cáo lần đầu, hiện giao dịch ở mức 9,8x EPS 2018 là 7.847 VND (+22,1% n/n), chiết khấu 48,6% so với trung bình ngành. Mức giá mục tiêu mới tương đuong với mức 11,2x EPS 2018. MUA
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.