Thursday, September 23, 2021 11:58:52 AM - Markets open
VN-INDEX 1,355.31 +4.63/+0.34%
HNX-INDEX 362.43 -1.00/-0.28%
UPCOM-INDEX 97.70 +0.05/+0.05%
BMG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
HNX - 6/4/2021 10:05:00 AM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMG của CTCP May Bình Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP May Bình Minh. 440 Nơ Trang Long, P13, Quận Bình Thạnh, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/06/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Newer News
11:28 E1VFVN30: Basket of component securities 22 Sep 2021
11:28 E1VFVN30: NAV 21 Sep 2021
11:26 E1VFVN30: Announcement after exchange trading 21 Sep 2021
11:25 E1VFVN30: Announcement of the change of listing
11:25 BTP: Notice of EGM
11:25 FIT: Notice of stock issuance for the ESOP
11:24 IBC: Report on Outstanding Voting Shares
11:24 PLP: Change of personnel
11:23 TCB: Result of the ESOP
11:23 SRC: Resolution on the dividend payment
Older News
04/06 PBC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
04/06 MPT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
04/06 DTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt
04/06 TEC: Thay đổi nhân sự
04/06 SWC: Nghị quyết Hội đồng quản trị
04/06 SDK: Thông báo về việc ký Hợp đồng Kiểm toán và Soát xét Báo cáo tài chính năm 2021
04/06 RCD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
04/06 HNX: Danh sách chứng khoán đăng ký giao dịch của Bảng Cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 04/06/2021
04/06 ACS: Thông báo v/v ứng cử, đề cử bổ sung Thành viên Ban Kiềm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025
04/06 ACS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
 
Newsletter Signup
Top Stories
Stock market a favoured investment channel for local investors
Hoa Sen, Nam Kim continue to benefit from high galvanised steel exports to EU: VDSC
Shares to accumulate before new earning results season
Real estate remains attractive to foreign investors
FLC: Bamboo Airways to operate first demonstration flight on Vietnam-US direct route in late September
Market Update
Last updated at 11:55:04 AM
VN-INDEX 1,355.31 +4.63/+0.34%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.