Monday, April 19, 2021 3:12:56 AM - Markets open
VN-INDEX 1,238.71 -8.54/-0.68%
HNX-INDEX 293.11 -3.01/-1.02%
UPCOM-INDEX 81.79 -0.91/-1.10%
VRG: Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 107.600 CP
HNX - 1/18/2021 5:09:00 PM
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai
- Mã chứng khoán: VRG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.540.200 CP (tỷ lệ 5,95%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Trọng Hùng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.540.200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 107.600 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.432.600 CP (tỷ lệ 5,53%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Số lượng cổ phần của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai chào bán với số lượng lớn, trong thời gian ngắn nên thị trường không hấp thụ hết. Hơn nữa, mức giá tham chiếu của thị trường phần nào chưa đạt như kỳ vọng của Tổng Công ty.
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/12/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/01/2021.
Newer News
04/09 ATG: Nhắc nhở chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2020 lần 2
04/09 E1VFVN30: Điều lệ tổ chức và hoạt động
04/09 E1VFVN30: Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu ĐHNĐT lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
04/09 E1VFVN30: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVFVND: Báo cáo kết quả giao dịch chứng chỉ quỹ của tổ chức tạo lập thị trường - HSC
04/09 FUEVN100: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUEVFVND: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSVFL: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV50: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
04/09 FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09/04/2021
Older News
18/01 PMW: Vũ Thị Như Trang - Quyền Kế toán trưởng - đăng ký mua 10.000 CP
18/01 KDM: Nguyễn Công Hoan - Tổng Giám đốc - đăng ký mua 500.000 CP
18/01 QTP: CTCP Cơ Điện Lạnh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 2.000.000 CP
18/01 VHE: Lê Thị Mai - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 1.200.000 CP
18/01 PPE: Lê Văn Quang không còn là cổ đông lớn
18/01 VCR: Ngày 22/01/2021, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung
18/01 CTB: Nghị quyết Hội đồng quản trị
18/01 TNS: Báo cáo tài chính quý 4/2020
18/01 MBS: Trần Hải Hà - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 1.000.000 CP
18/01 PLC: Nguyễn Hà Trung - Ủy viên HĐQT - đã bán 40.000 CP
 
Newsletter Signup
Top Stories
Reference exchange rate down 17 VND
CPTPP gives boost to Vietnamese exports
Hanoi: March CPI down 0.21 percent against February
Goal of 6.5 percent growth rate – big challenge: GSO head
Reference exchange rate up 12 VND
Market Update
Last updated at 3:20:00 PM
VN-INDEX 1,238.71 -8.54/-0.68%
Real-time chart
Top 5 Actives
Top 5 Gainers
Top 5 Losers
My Favorite Quotes
Your most recently viewed tickers will automatically show up here if you type a ticker in the Get Quotes box on the top of the page.
Company Research
Type in the symbol above for thorough background information, key statistics and financial information.
Stock Sectors
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.