Tuesday, April 07, 2020 2:04:11 AM - Markets open
VN-INDEX 736.75 +34.95/+4.98%
HNX-INDEX 103.26 +5.41/+5.53%
UPCOM-INDEX 50.33 +1.20/+2.43%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: KINH TẾ VĨ MÔ & THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
Category: Market Overview
Source: An Binh Securities
Sector:
Company:
Detail:
Date: 7/13/2012 Pages: 17 Language: Vietnamese File Type: Size: 1,224 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Những khó khăn của nền kinh  tế Thế giới đang  tiếp  tục kéo dài  từ các năm  trước sang nửa đầu năm nay. Kinh tế toàn cầu chưa thoát khỏi đợt suy thoái kép, tăng trưởng kinh tế đang diễn ra chậm hơn so với cuối năm 2011. Khủng hoảng nợ Châu Âu ngày càng diễn biến phức  tạp, khó  lường và số phận của đồng  tiền chung Châu Âu đang  là một dấu hỏi  lớn. Niềm  tin về sự phục hồi của Mỹ cũng đang yếu dần bởi những khó khăn của mình và sản xuất trì trệ diễn ra ở hầu hết các nước trên thế giới. Nhằm kích thích tăng trưởng kinh tế, nhiều nước đã bơm tiền vào hệ thống ngân hàng hoặc nới lỏng chính tiền tệ.

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.