Tuesday, April 13, 2021 6:26:42 PM - Markets closed
VN-INDEX 1,248.33 -4.12/-0.33%
HNX-INDEX 292.19 -3.35/-1.13%
UPCOM-INDEX 83.13 -0.97/-1.15%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật NKG - TÍCH LŨY
Category: Companies
Source: Viet Dragon Securities
Sector: Basic Materials
Company: Nam Kim Steel Joint Stock Company
Detail:
Date: 3/25/2021 Pages: 8 Language: Vietnamese File Type: Size: 369 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Chúng tôi cho rằng việc nắm bắt thành công cơ hội từ thị trường Châu Âu và Bắc Mỹ sẽ giúp NKG cải thiện cả sản lượng tiêu thụ và biên lợi nhuận trong 1H2021. Trong nửa cuối năm 2021, công ty có khả năng nâng tỷ trọng sản lượng tiêu thụ tại thị trường trong nước nếu nhu cầu thị trường nước ngoài trở nên yếu hơn. Nhìn chung, chúng tôi cho rằng NKG có thể đạt được mức lợi nhuận cao trong năm 2021 nhờ tăng trưởng sản lượng và giá HRC liên tục tăng. Sử dụng mức P/B và P/E mục tiêu lần lượt là 1,1 lần và 9,5 lần, chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của NKG đạt khoảng 24.700 đồng mỗi cổ phiếu. Mặc dù LNST của NKG có thể tăng mạnh trong 1H, chúng tôi cho rằng triển vọng KQKD trong 2H tương đối bất định do giá thép biến động mạnh. Các nhà đầu tư “ngắn hạn” có thể cân nhắc mức giá mục tiêu của chúng tôi là 25.600 đồng/cổ phiếu, dựa trên phương pháp P/E. Với mức cổ tức tiền mặt là 300 đồng/cổ phiếu trong 12 tháng tới, tổng mức sinh lời là +15%, dựa trên giá đóng cửa ngày 25 tháng 3 năm 2021, chúng tôi khuyến nghị TÍCH LŨY cổ phiếu này.

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.