Monday, January 18, 2021 12:58:16 AM - Markets closed
VN-INDEX 1,194.20 +6.80/+0.57%
HNX-INDEX 225.47 +3.20/+1.44%
UPCOM-INDEX 78.64 +0.88/+1.13%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: GIC: Khuyến nghị Mua với giá mục tiêu 35.865 VNĐ/ cổ phiếu
Category: Companies
Source: Vietcombank Securities
Sector: Industrials
Company: CTCP Đầu tư dịch vụ và phát triển xanh
Detail:
Date: 1/8/2021 Pages: 4 Language: Vietnamese File Type: Size: 285 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Mặc dù mới được thành lập từ năm 2017, GIC đã chứng minh được hiệu quả kinh doanh tích cực nhờ kế thừa kinh nghiệm, nguồn lực và cùng năm trong chuỗi dịch vụ của công ty mẹ - Tập đoàn Viconship (VSC). VCBS dự phóng trong năm 2021, doanh thu của GIC đạt 202 tỷ đồng (+6,4% yoy), LNST đạt 48,3 tỷ đồng (+20,8% yoy), tương ứng với EPS là 3.985 VND/ cổ phiếu.
 
Với lợi thế dòng tiền dồi dào và nợ vay đang tiến tới được hoàn trả toàn bộ, GIC là cổ phiếu phù hợp với các nhà đầu tư dài hạn, yêu cầu mức độ rủi ro thấp nhờ khả năng chi trả cổ tức tiền mặt ở mức cao (khoảng 10%/ năm) trong khi sở hữu tiềm năng tăng trưởng từ xu hướng sản lượng hàng hóa trong khu vực và kỳ vọng được đưa vào danh mục cảng cạn. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với cơ hội đầu tư cổ phiếu GIC trong trung và dài hạn với mức định giá hợp lý là 35.865 VNĐ/ cổ phiếu.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.