Thursday, February 25, 2021 6:41:00 AM - Markets open
VN-INDEX 1,162.01 -15.63/-1.33%
HNX-INDEX 237.89 -0.90/-0.38%
UPCOM-INDEX 76.22 -0.24/-0.31%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: SJD: Khuyến nghị Tăng Tỷ Trọng với giá mục tiêu 19,200 đồng/CP
Category: Companies
Source: Mirae Asset Securities
Sector: Utilities
Company: Can Don Hydro Power Joint Stock Company
Detail:
Date: 1/4/2021 Pages: 7 Language: Vietnamese File Type: Size: 724 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Giá mục tiêu được xác định dựa trên phương pháp chiết khấu dòng cổ tức (DDM) và so sánh P/B (Bảng 1). SJD hiện đang giao dịch tại mức P/B forward 2020 và 2021 là 1.3x, thấp hơn 13% so với bình quân các doanh nghiệp thủy điện có quy mô vốn hóa tương đồng là 1.5x (Bảng 2) và thấp hơn 17% so với P/B bình quân quá khứ của SJD từ 2018 (Biểu đồ 1). Những thông tin liên quan đến việc chia cổ tức trên kết quả hoạt động 2020 trong thời gian tới có thể tạo rủi ro tăng trưởng thị giá so với giá mục tiêu của chúng tôi. Quan sát diễn biến giá 5 năm gần nhất, chúng tôi nhận thấy thị giá CP SJD thường phản ứng tích cực trong khoảng thời gian 2-4 tháng kể từ thời điểm cổ tức dự kiến được công bố trong tài liệu đại hội cổ đông. 

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.