Sunday, May 16, 2021 4:25:25 PM - Markets open
VN-INDEX 1,266.36 +4.37/+0.35%
HNX-INDEX 294.72 +7.69/+2.68%
UPCOM-INDEX 81.00 -0.17/-0.21%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: DGW: Gặt hái “quả ngọt” từ ngành hàng công nghệ
Category: Companies
Source: Công ty chứng khoán Phú Hưng
Sector: Technology
Company: Digiworld Corp
Detail:
Date: 7/30/2020 Pages: 9 Language: Vietnamese File Type: Size: 839 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Chúng tôi dự phóng DTT của DGW trong năm 2020 có thể vượt 4% kế hoạch năm, đạt 10,601 tỷ đồng (+25%YoY) nhờ sự tăng trưởng vượt bậc của ngành hàng cốt lõi. Ngoài ra, chúng tôi nhận định chi phí bán hàng sẽ tăng mạnh vào thời điểm cuối năm do công ty gia tăng quảng bá cho sản phẩm mới. Từ đó, chúng tôi nâng mức tỷ trọng chi phí bán hàng/ DTT lên 2.9%, tăng 0.3% so với dự phóng trước đó. LNST ước tính giảm nhẹ khoảng 17 tỷ đồng so với con số ước tính trong báo cáo trước, đạt 205 tỷ đồng (+26% YoY).

Với việc quản lý tốt hàng tồn kho trong 6 tháng đầu năm đã giúp DGW giảm được khoản nợ vay và vốn lưu động so với cuối năm ngoái. Do đó, chúng tôi nâng mức giá cổ phiếu DGW lên 47,200 đồng/cổ phiếu, cao hơn +24% so với giá hiện tại, và đưa ra khuyến nghị MUA cho cổ phiếu này.

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.