Thursday, April 09, 2020 8:10:50 PM - Markets open
VN-INDEX 760.33 +12.31/+1.65%
HNX-INDEX 105.08 +1.15/+1.10%
UPCOM-INDEX 50.74 +0.43/+0.86%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật HPG
Category: Companies
Source: Các nguồn khác
Sector: Basic Materials
Company: Hoa Phat Group Joint Stock Company
Detail:
Date: 1/10/2020 Pages: 4 Language: Vietnamese File Type: Size: 590 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

KHUYẾN NGHỊ Khu liên hiệp Hòa Phát Dung Quất đang trong giai đoạn bắt đầu cho sản phẩm ra thị trường. Với sản lượng tiêu thụ tăng lên đột biến trong hai tháng qua, phần nào cho thấy giai đoạn 1 của dự án này bắt đầu vận hành hiệu quả và công tác bán hàng đạt kỳ vọng với động lực mới từ thị trường miền Nam cũng như các thị trường xuất khẩu. Duy trì được những tín hiệu tích cực này, HPG có khả năng đạt được kết quả tham vọng năm 2020 và bắt đầu chứng minh sự thành công của đại dự án Dung Quất. Chúng tôi giữ nguyên vùng định giá 30.000 đồng cho HPG. Nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ hoặc mua gom quanh vùng giá thấp, khi HPG lùi về gần vùng hỗ trợ.

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.