Thursday, April 09, 2020 8:28:11 PM - Markets open
VN-INDEX 760.33 +12.31/+1.65%
HNX-INDEX 105.08 +1.15/+1.10%
UPCOM-INDEX 50.74 +0.43/+0.86%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật TDM - OUTPERFORM
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Utilities
Company: Thu Dau Mot Water Joint Stock Company
Detail:
Date: 1/8/2020 Pages: 7 Language: Vietnamese File Type: Size: 556 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

BVSC sử dụng hai phương pháp định giá là FCFF để xác định mức giá nội tại cổ phiếu và phương pháp so sánh P/E để xác định mức giá mục tiêu ngắn hạn. Mức định giá theo phương pháp FCFF là 38.000 VND/CP và mức giá theo phương pháp P/E là 30.800 VND/CP (lưu ý: định giá P/E được tính theo EPS dựa trên giả định hoạch toán khoản đầu tư vào BWE là công ty liên kết trên báo cáo hợp nhất). CTCP Nước Thủ Dầu Một là doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh và hiệu quả hoạt động ở mức cao. Công ty có thể tiếp tục tăng trưởng nhanh trong vài năm tới nhờ đầu tư thêm nhà máy mới cũng như nhu cầu nước sạch tăng ở Bình Dương. Cùng với đó, mức giá hiện tại của TDM đang ở mức chiết khấu hấp dẫn so với mức giá mục tiêu ngắn hạn. Vì vậy, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu TDM với mức giá mục tiêu trong một năm là 30.800 VND/CP (tiềm năng tăng giá 21,49% so với mức giá đóng cửa ngày 03/01/2020 là 25.350 VND/CP

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.