Thursday, June 04, 2020 11:52:07 AM - Markets open
VN-INDEX 886.53 +5.36/+0.61%
HNX-INDEX 116.98 +0.49/+0.42%
UPCOM-INDEX 56.53 +0.20/+0.35%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật HPG - TĂNG TỶ TRỌNG
Category: Companies
Source: Empower Securities Corporation
Sector: Basic Materials
Company: Hoa Phat Group Joint Stock Company
Detail:
Date: 8/2/2019 Pages: 7 Language: Vietnamese File Type: Size: 513 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Trong năm 2019, chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm Hòa Phát sẽ phải đối mặt với khó khăn vì giá quặng sắt vẫn ở mức cao trong khi giá bán trung bình có thể sẽ không đổi (do nhu cầu thép dài suy giảm trong khi nguồn cung trong nước tăng). Dựa trên dự phóng HPG sẽ phải chịu chi phí đầu vào cao hơn trong nửa cuối 2019, chúng tôi điều chỉnh giảm doanh thu và lợi nhuận ròng của Hòa Phát năm 2019 xuống khoảng 10%, lần lượt đạt 68,168 tỷ đồng và 7,537 tỷ đồng, tương đương 26,000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kỳ vọng tích cực đối với HPG vào năm 2020, do Dung Quất đi vào hoạt động sẽ phục hồi lợi nhuận của công ty. Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị TĂNG TỶ TRỌNG

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.