Wednesday, July 8, 2020 2:42:06 AM - Markets open
VN-INDEX 863.42 +2.26/+0.26%
HNX-INDEX 113.71 +0.64/+0.56%
UPCOM-INDEX 56.35 -0.12/-0.22%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo thăm doanh nghiệp IDC - NEUTRAL
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Financials
Company: Idico Corporation - JSC
Detail:
Date: 7/29/2019 Pages: 5 Language: Vietnamese File Type: Size: 533 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Chúng tôi cho rằng nhiều khả năng IDC sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019 do kế hoạch đặt ở mức thấp. BVS dự báo lợi nhuận ròng sau cổ đông thiểu số cả năm là 400 tỷ đồng, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ do tình hình thủy văn không thuận lợi và không ghi nhận dự án bất động sản nào như năm trước. Tương ứng EPS 2019 dự báo 1.332 đồng/cp. P/E forward 2019 và P/B lần lượt là 14,1 lần và 1,6 lần. Trong ngắn hạn, chưa có nhiều thông tin tích cực hỗ trợ cho cổ phiếu nên BVSC khuyến nghị NEUTRAL cổ phiếu IDC cho năm 2019. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá IDC là một case khá thú vị, cần theo dõi, bởi vì i) công ty có các lĩnh vực kinh doanh khá ổn định như phân phối điện, thủy điện và thu phí hạ tầng BOT, ii) sở hữu quỹ đất KCN lớn và giá trị cao và iii) câu chuyện thoái vốn của Nhà nước. Do vậy, chúng tôi đánh giá có thể có cơ hội đầu tư cho IDC trong năm 2020 và sẽ cập nhật cho nhà đầu tư trong những báo cáo sau.

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.