Thursday, September 24, 2020 3:05:16 PM - Markets open
VN-INDEX 908.58 -3.92/-0.43%
HNX-INDEX 131.71 -0.93/-0.70%
UPCOM-INDEX 61.00 +0.04/+0.06%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo chiến lược đầu tư tháng 6/2019 - Cơ hội mua dài hạn
Category: Industries
Source: Viet Dragon Securities
Sector:
Company:
Detail:
Date: 6/6/2019 Pages: 26 Language: Vietnamese File Type: Size: 756 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Mặc dù mức độ rủi ro ở thời điểm hiện tại không quá lớn thì với sự bất định do ngoại tác và thị trường trong nước đi vào vùng trống thông tin, VNIndex khả năng sẽ chưa thoát khỏi vùng biến động 920 - 965. Giao dịch trong bốn tháng đầu năm của NĐT nước ngoài cho thấy khối này thường gia tăng mạnh bán ròng khi VNIndex tăng lên vùng +/-980 và mua ròng khi chỉ số giảm về ngưỡng 930 - 940. Do vậy, việc NĐT nước ngoài chưa chuyển sang vị thế bán ròng đang được xem là yếu tố nâng đỡ thị trường tạm thời. Chúng tôi cho rằng NĐT chưa vội mua đuổi trong những nhịp phục hồi và hoàn toàn không khuyến khích việc sử dụng margin trong giai đoạn này. Việc tích lũy cổ phiếu chỉ nên được cân nhắc khi tác động tiêu cực từ thị trường bên ngoài giảm bớt. Thị trường kỳ vọng sẽ đón các thông tin quốc tế quan trọng từ nửa cuối tháng: (1) Hội nghị thượng đỉnh G20 với khả năng Mỹ - Trung gặp nhau và đây có thể lại là điểm khởi đầu mới cho quá trình đàm phán giữa hai quốc gia; (2) Họp đánh giá kinh tế giữa năm của FED. Các ngân hàng lớn đang tăng khả năng FED giảm lãi suất nhưng xác suất chưa đủ lớn để đưa thành kịch bản cơ sở; và (3) Họp OPEC: OPEC đã công bố sẽ tăng sản lượng sản xuất nhưng hiện tại giá
 
Khi mà rủi ro về lạm phát và tỷ giá đã phần nào hạ nhiệt do giá dầu và USD giảm, các yếu tố tăng trưởng vẫn được đảm bảo, chúng tôi vẫn đề cao việc lựa chọn cổ phiếu dựa trên yếu tố cơ bản (1) Chưa xuất hiện rủi ro ngành, (2) Triển vọng ngành khả quan, và (3) Hoạt động kinh doanh cốt lõi của bản thân doanh nghiệp vẫn đảm bảo tăng trưởng ổn định trong dài hạn. Lựa chọn cổ phiếu theo ba tiêu chí đề cập ở trên chúng tôi ưa thích PVS, QNS, GDT, và GMD cho mục tiêu đầu tư trung – dài hạn. 
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.