Thursday, September 24, 2020 3:39:15 PM - Markets open
VN-INDEX 908.58 -3.92/-0.43%
HNX-INDEX 131.71 -0.93/-0.70%
UPCOM-INDEX 61.00 +0.04/+0.06%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật CRE - N/a
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Financials
Company: Century Land Joint Stock Company
Detail:
Date: 5/2/2019 Pages: 5 Language: Vietnamese File Type: Size: 502 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (HSX: CRE) là một trong những Công ty môi giới Bất động sản lớn với thị phần đứng thứ nhất miền Bắc và có quy mô đứng thứ hai trên toàn thị trường. CRE cũng đang nổ lực mở rộng vị thế tại thị trường phía Nam và chuẩn bị ra mắt nền tảng bán hàng trực tiếp CenHomes đón đầu thị trường bất động sản thứ cấp có quy mô lớn tại Việt Nam trong bối cảnh nguồn cung sơ cấp giảm tốc. CRE đóng cửa tại mức giá 25.950 đồng/ cổ phần, đang giao dịch tại mức TTM P/E là 6,6 lần. Chúng tôi lưu ý rằng tại mức giá hiện tại cổ phiếu CRE đã giảm 11,7% so với mức giá niêm yết là 29.375 đồng/ cổ phần. Bên cạnh, chúng tôi cũng lưu ý thêm thoanh khoản của cổ phiếu ở mức thấp bởi lượng floating khiêm tốn. Cơ cấu cổ đông của CRE bao gồm CenGroup (51%), Dragon Capital (13%), VinaCapital (12%) và cán bộ nhân viên. 

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.