Saturday, May 30, 2020 6:29:05 PM - Markets open
VN-INDEX 864.47 +3.08/+0.36%
HNX-INDEX 109.81 +0.17/+0.16%
UPCOM-INDEX 55.03 +0.02/+0.03%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo ĐHCĐ POW - OUTPERFORM
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Industrials
Company: PetroVietnam Power Corporation
Detail:
Date: 4/23/2019 Pages: 6 Language: Vietnamese File Type: Size: 539 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

PV Power là một trong ba doanh nghiệp phát điện lớn nhất Việt Nam và có tiềm năng tăng trưởng trong ngắn hạn nhờ hết khấu hao ở nhà máy Cà Mau và trong dài hạn nhờ đầu tư thêm các nhà máy phát điện mới. Năm 2019, PV Power dự kiến sẽ tăng mạnh lợi nhuận sau thuế với mức tăng trên 32% cùng với đó thì doanh nghiệp đã thực hiện chuyển sàn sang niêm yết HOSE từ đó sẽ thu hút mạnh hơn dòng vốn đầu tư của quỹ đầu tư cũng như các quỹ ETF. Sử dụng phương pháp định giá EV/EBITDA, BVSC đánh giá mức giá hợp lý của POW là 17.300 VND/CP tương đương với mức EV/EBITDA là 6,8 lần. Mức giá này cao hơn 22,7% so với mức giá đóng cửa tại ngày 19/04/2019. Vì vậy, BVSC khuyến nghị OUTPERFORM đối với cổ phiếu POW với mức giá mục tiêu là 17.300 VND/CP.

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.