Tuesday, January 28, 2020 4:20:00 AM - Markets open
VN-INDEX 991.46 +5.09/+0.52%
HNX-INDEX 106.28 +0.69/+0.65%
UPCOM-INDEX 56.22 +0.26/+0.47%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo chuyên đề cập nhật về thương mại Mỹ Trung
Category: Economy
Source: Bao Viet Securities
Sector:
Company:
Detail:
Date: 1/8/2019 Pages: 7 Language: Vietnamese File Type: Size: 421 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
1.     Không như các lần áp thuế quan trả đũa lên nhau giữa Mỹ và Trung Quốc trong năm 2018, sự bất ổn của thị trường tài chính cũng như ngày càng có nhiều sự phản hồi từ phía các doanh nghiệp Mỹ gần đây đang đặt chính quyền của Tổng thống Donald Trump vào một vị thế nhiều sức ép hơn so với giai đoạn đầu khởi phát chiến tranh thương mại với Trung Quốc;
 
2.     Cuộc gặp cấp Thứ trưởng diễn ra trong hai ngày 07/01 và 08/01/2019 ở Bắc Kinh nhiều khả năng chưa có kết quả đột phá mà phải đợi đến cuộc gặp cuối tháng 01/2019 giữa các nhân vật chủ chốt hơn của hai bên thì kết quả đàm phán có thể mới rõ ràng hơn;
 
3.   Khả năng có thỏa thuận thương mại trước thời điểm ngày 01/03/2019 là cao nhưng về tổng thể, sức ép từ Mỹ lên Trung Quốc sẽ không giảm. Tuy vậy, Mỹ có thể sẽ chuyển dần sức ép từ mặt trận thương mại sang các vấn đề mang tính chọn lọc khác như công nghệ, chính trị, quân sự…
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.