Thursday, May 23, 2019 7:55:51 PM - Markets open
VN-INDEX 982.71 -1.07/-0.11%
HNX-INDEX 106.30 +0.17/+0.16%
UPCOM-INDEX 55.40 +0.01/+0.02%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật NT2 - NEUTRAL
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Utilities
Company: PetroVietnam Power NhonTrach 2 Joint Stock Company
Detail:
Date: 9/21/2018 Pages: 9 Language: Vietnamese File Type: Size: 784 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

NT2 là doanh nghiệp hoạt động tốt và thường xuyên trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ cao. Bên cạnh đó, NT2 được hưởng lợi nhờ EVN sẽ huy động nguồn điện từ các công ty nhiệt điện nhiều hơn và giá bán trên thị trường cạnh tranh có thể cao hơn do công suất lắp đặt tăng trưởng chậm hơn nhiều so với nhu cầu tiêu thụ điện và điều kiện thủy văn bất lợi cho các công ty thủy điện. Tuy nhiên, giá khí tăng cao đã làm cho chi phí sản xuất tăng lên làm ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của NT2 trên thị trường phát điện cạnh tranh cũng như làm giảm biên lợi nhuận gộp. Với những yếu tố thuận lợi và bất lợi đan xen cũng như định giá chưa thực sự hấp dẫn thì chúng tôi khuyến nghị NEUTRAL đối với cổ phiếu NT2. Mức giá mục tiêu cho NT2 là 25.200 VND/CP, thấp hơn 5,26% so mức giá đóng cửa ngày 20/09/2018 là 26.600 VND/CP.

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.