Friday, March 22, 2019 11:18:31 AM - Markets open
VN-INDEX 984.52 +2.74/+0.28%
HNX-INDEX 107.74 -0.07/-0.07%
UPCOM-INDEX 56.95 +0.07/+0.12%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo chiến lược T9/ 2018 - Cơ hội!
Category: Market Overview
Source: Viet Dragon Securities
Sector:
Company:
Detail:
Date: 9/5/2018 Pages: 25 Language: Vietnamese File Type: Size: 814 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Trong bối cảnh đó, thị trường sẽ phải trông chờ vào khối ngoại. Tuy vậy, dòng vốn ngoại vẫn đang thận trọng khi mà sự bất nhất trong các động thái của tổng thống Trump vẫn gây ra lo ngại về bất ổn của kinh tế thế giới. Như đã nhận định trong tháng trước, dòng vốn này quả thật vẫn chưa trở lại các thị trường cận biên và mới nổi trong tháng vừa qua, và có lẽ sẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa. Nên nhớ, FED gần như sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 9 này.

Cho đến khi có sự đảo chiều của dòng vốn ngoại cũng như cải thiện hơn về thanh khoản, chúng tôi cho rằng VNIndex sẽ dao động trong khoảng 960 - 1040. Trong biên độ này, chúng tôi cho rằng nhóm cổ phiếu vốn hóa trung bình – nhỏ sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn so với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.