Thursday, May 23, 2019 8:01:12 PM - Markets open
VN-INDEX 982.71 -1.07/-0.11%
HNX-INDEX 106.30 +0.17/+0.16%
UPCOM-INDEX 55.40 +0.01/+0.02%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu PVD
Category: Companies
Source: Thang Long Securities
Sector: Oil & Gas
Company: Petrovietnam Drilling and Well Services Corporation
Detail:
Date: 7/18/2018 Pages: 4 Language: Vietnamese File Type: Size: 410 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Chúng tôi cho rằng đến 2019, tình hình kinh doanh của PVD vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Những khó khăn dài hạn PVD đang phải đối diện liên quan đến vấn đề khai thác dầu khí trên Biển Đông cùng với vấn đề về nội bộ tập đoàn mẹ (PVN), do đó chúng tôi cho rằng sẽ cần nhiều thời gian để hoạt động kinh doanh ổn định cho PVD nói riêng và ngành dầu khí Việt Nam nói chung. Tiêu biểu cho triển vọng tái khởi động giàn khoan nước sâu (giàn số V) tiếp tục tạm ngưng do các thông tin liên quan đến mỏ Cá Rồng Đỏ. Trường hợp không có lợi nhuận đột biến như năm 2017 (627 tỷ), lợi nhuận trước thuế 2018 PVD ước lỗ 480 – 510 tỷ, gần tương đương mức lỗ từ hoạt động kinh doanh chính năm 2017. 
 
Chúng tôi kỳ vọng khi các vấn đề trên đ ợc giải quyết, cùng với việc giãn tiến độ tạm thời cho các khoản vay, dòng tiền của PVD sẽ đ ợc cải thiện. EBITDA từ hoạt động kinh doanh chính ở mức 500 tỷ khi không có giàn khoan nước sâu và giá cho thuê giàn tự nâng ở mức thấp 55.000 USD/ngày.  
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.