Monday, January 25, 2021 4:04:45 AM - Markets closed
VN-INDEX 1,166.78 +2.57/+0.22%
HNX-INDEX 240.12 -0.16/-0.07%
UPCOM-INDEX 77.60 +0.13/+0.17%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu YEG - Khuyến nghị Theo dõi
Category: Companies
Source: Công ty cổ phần chứng khoán FPT
Sector: Industrials
Company: Yeah1 Group Corporation
Detail:
Date: 6/25/2018 Pages: 13 Language: Vietnamese File Type: Size: 550 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

YEG hiện là nền tảng tích hợp đa phương tiện và đa kênh lớn nhất ở Việt Nam. Với triển vọng phát triển của mảng kỹ thuật số kỳ vọng đạt tốc độ kép 30% từ năm 2018-2020 và được sự hỗ trợ của hai nền tảng kỹ thuật số YouTube và Google, chúng tôi đánh giá triển vọng kinh doanh của YEG là KHẢ QUAN trong ít nhất 3 năm tới. Kết quả kinh doanh YEG ước tính 6 tháng đầu năm hoàn thành 45,4% kế hoạch doanh thu và 46,2% kế hoạch LNST, do đó chúng tôi đánh giá cao khả năng hoàn thành kế hoạch 2018 của YEG và đưa ra khuyến nghị THEO DÕI trên cơ sở:

  • EPS theo kế hoạch năm 2018 đạt 4.997 đồng/cp. Với giá chào sàn 250.000 đồng/cp, P/E của YEG ở mức 50,03 lần – cao hơn 2,7 lần so với P/E bình quân VN-Index (tính đến ngày 25/06/2018 là 18,74 lần).
  • Cơ cấu tổ chức phức tạp với nhiều công ty con trực tiếp và công ty con gián tiếp (YEG sở hữu thông qua một công ty con khác).
  • Kế hoạch chuyển nhượng cổ phiếu cho các quỹ đầu tư và phát hành riêng lẻ cho Chủ tịch HĐQT khá phức tạp.
  • Mặc dù tỷ lệ freeloat theo công bố của YEG là khoảng 39%, tuy nhiên, theo ban lãnh đạo công ty chia sẻ hiện chỉ có khoảng 600.000 cổ phiếu (tương đương 2,2%) được nắm giữ bởi các cổ đông bên ngoài. Do yếu tố sở hữu cô đặc, thanh khoản và diễn biến giá của cổ phiếu YEG sau khi lên sàn sẽ phụ thuộc rất lớn vào định hướng giao dịch của các nhóm cổ đông lớn, cổ đông nội bộ.
  • YEG là doanh nghiệp mới niêm yết và ít thông tin nên cần thêm thời gian để đánh giá hiệu quả hoạt động và minh bạch. 
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.