Tuesday, February 19, 2019 11:49:11 PM - Markets open
VN-INDEX 964.35 +3.05/+0.32%
HNX-INDEX 106.21 -0.63/-0.59%
UPCOM-INDEX 55.24 -0.02/-0.04%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu HSG - Khuyến nghị Bán
Category: Companies
Source: Công ty chứng khoán Phú Hưng
Sector: Basic Materials
Company: Hoa Sen Group
Detail:
Date: 6/14/2018 Pages: 9 Language: Vietnamese File Type: Size: 722 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Lũy kế quý II/2018, LNST của HSG tiếp tục sụt giảm và chỉ đạt 420 tỷ đồng (-51%YoY) mặc dù doanh thu vẫn tăng mạnh xấp xỉ 30%. Nguyên nhân chủ yếu vẫn đến từ vấn đề nguyên liệu và chi phí lãi vay cực tới toàn ngành tôn.
 
Định giá và khuyến nghị: Bằng phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền, chúng tôi cho rằng mức giá hợp lý của HSG là 10.700 đồng/cổ phiếu.
 
Với mức định giá trên, P/E forward của HSG là 4,3x lần – khá phù hợp với tình hình bất ổn của doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại.
 
Do đó, chúng tôi khuyến nghị bán đối với cổ phiếu HSG.
 
Rủi ro: Rủi ro thị trường tiêu thụ vẫn là rủi ro lớn nhất đối với hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất như HSG.
 
Biến động giá nguyên vật liệu có tác động tới các doanh nghiệp trong ngành. Rủi ro tới từ cơ cấu tài chính thiếu cân đối gây ảnh hưởng tới doanh nghiệp.
 
Các hoạt động giao dịch nội bộ lớn cùng hoạt động thoái vốn liên tục tới từ cổ đông lớn và cổ đông nội bộ cũng là câu hỏi cần được giải đáp liên quan tới tính minh bạch của doanh nghiệp.
 
Ngoài ra thị trường xuất khẩu đang có tín hiệu gặp khó khăn do các hiệp định thương mại mang tính chất bảo hộ ngày một nhiều có thể gây ảnh hưởng tới hoạt động và định hướng của doanh nghiệp.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.