Saturday, May 25, 2019 2:45:10 AM - Markets open
VN-INDEX 970.03 -12.68/-1.29%
HNX-INDEX 105.39 -0.91/-0.86%
UPCOM-INDEX 55.27 -0.12/-0.22%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu GAS - Khuyến nghị Tăng tỷ trọng
Category: Companies
Source: Công ty chứng khoán Phú Hưng
Sector: Oil & Gas
Company: PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation
Detail:
Date: 6/5/2018 Pages: 8 Language: Vietnamese File Type: Size: 870 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Với tình hình khả quan hiện tại của giá dầu, chúng tôi thay đổi mức giá dầu dự phóng từ 60USD/thùng lên mức trung bình là 70 USD/thùng, qua đó chúng tôi cập nhật doanh thu và LNST của GAS lần lượt đạt 87.685 tỷ đồng (+36% YoY) và 11.463 tỷ đồng (+14,9% YoY), cao hơn so với dự phóng cũ của chúng tôi lần 10,54% và 13%
 
Định giá & khuyến nghị: Để đánh giá chính xác hơn về tác động của việc thay đổi giá khí đầu vào của dự án Nam Côn Sơn, ngoài phương pháp định giá P/E trước đây, chúng tôi cập nhật thêm phương pháp định giá chiết khấu dòng tiền DCF nhằm có đánh giá chính xác hơn về tác động của dự án này đối với tiềm năng tăng trưởng của GAS.
 
Qua đó, chúng tôi cho rằng mức giá hợp lý của GAS là 110.300 đồng/cổ phiếu
 
Khuyến nghị: Tăng tỷ trọng đối với GAS.
 
Rủi ro: Biến động bất thường của giá dầu có thể ảnh hưởng trực tiếp tới KQKD của GAS trong thời gian tới.
 
Các mỏ khí cũ bước vào giai đoạn sụt giảm sản lượng cùng với việc các đường ống của GAS gần như hoạt động hết công suất đòi hỏi GAS nhanh chóng thực hiện đưa vào hoạt động các mỏ mới.
 
Các mỏ mới chậm tiến độ hoặc không như dự kiến so với kế hoạch có thể ảnh hưởng tới KQKD của GAS.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.