Friday, January 24, 2020 6:36:06 PM - Markets open
VN-INDEX 991.46 +5.09/+0.52%
HNX-INDEX 106.28 +0.69/+0.65%
UPCOM-INDEX 56.22 +0.26/+0.47%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu SSI - Khuyến nghị Mua
Category: Companies
Source: Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime Bank
Sector: Financials
Company: Saigon Securities Incorporation
Detail:
Date: 2/2/2018 Pages: 3 Language: Vietnamese File Type: Size: 345 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
CTCP Chứng khoán Sài Gòn (mã SSI) công bố doanh thu và lợi nhuận quý IV/2017 với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ nhờ vào thị phần thị trường tăng đạt 17,9% trong quý IV/2017 so với 16,4% trong quý III/2017. 
 
Doanh thu tăng trưởng tốt nhờ vào thanh khoản thị trường được cải thiện và hoạt động tư vấn niêm yết cho việc thoái vốn của các doanh nghiệp Nhà Nước.
 
Trong năm 2018, chúng tôi dự báo doanh thu đạt 3.448 tỷ đồng (tăng 19.0% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.335 tỷ đồng (tăng 14,9% so với năm trước) dựa trên các giả định:
 
Doanh thu môi giới tăng trưởng trên 20% đến từ thị phần gia tăng, giá trị giao dịch được cải thiện, có thêm sản phẩm chứng quyền có đảm bảo.
 
Doanh thu từ mảng cho vay margin đạt trên 630 tỷ đồng (tăng trưởng 21,2%)
 
Doanh thu từ mảng tự doanh chúng tôi giả định không có nhiều thay đổi trong năm 2018 do đã hạch toán lợi nhuận trong năm 2017 theo quy định mới dựa trên thị giá. Tổng giá trị danh mục đầu tư của SSI là 7.628 tỷ đồng tại thời điêm cuối quý IV/2017 (tăng trưởng 20,6%).
 
SSI hiện đang giao dịch ở mức PE 2017 là 14.6x và PE 2018 là 12.8x. Khá hấp dẫn cho vị thế đứng đầu trong lĩnh vực chứng khoán, thị phần cải thiện liên tục trong các năm vừa qua. Chúng tôi khuyến nghị mua với giá mục tiêu là 42.000 đồng/cp trong thời hạn 6 tháng-12 tháng tới.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.