Monday, February 24, 2020 9:46:29 PM - Markets open
VN-INDEX 903.34 -29.75/-3.19%
HNX-INDEX 104.18 -3.91/-3.62%
UPCOM-INDEX 55.23 -1.07/-1.90%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo phân tích nhanh cổ phiếu JVC - Khuyến nghị Theo dõi
Category: Companies
Source: Thang Long Securities
Sector: Health Care
Company: Japan Vietnam Medical Instrument Joint Stock Company
Detail:
Date: 1/2/2018 Pages: 11 Language: Vietnamese File Type: Size: 1,025 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần thiết bị Y tế Việt Nhật quay trở lại quỹ đạo bình thường, tạo ra lợi nhuận và dòng tiền tăng trưởng ổn định, chúng tôi khuyến nghị đầu tư đối với cổ phiếu JVC trên cơ sở:
  • Thị trường thiết bị y tế Việt Nam đang rất hấp dẫn, có quy mô thị trường dự kiến đạt 1 tỷ USD vào năm 2018, trong khi đó mức độ độc quyền tự nhiên của ngành tương đối cao do thị trường phân phối thiết bị y tế có rào cản thâm nhập thị trường cao.
  • Các vấn đề phát sinh từ khủng hoảng của công ty đã được giải quyết để không còn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của công ty. JVC duy trì được vị thế vững chắc trong nhóm các công ty phân phối hàng đầu ngành thiết bị y tế kỹ thuật cao với độc quyền phân phối của hãng Hitachi, hệ thống mạng lưới bán hàng rộng, nhân sự kỹ thuật cao.
  • JVC có khả năng xử lý tái cấu trúc công ty để cổ phiếu thoát khỏi diện cảnh báo, được thị trường đánh giá đúng đủ giá trị nội tại của công ty.
 
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.