Monday, February 17, 2020 4:25:52 PM - Markets open
VN-INDEX 934.77 -2.68/-0.29%
HNX-INDEX 109.57 -0.17/-0.16%
UPCOM-INDEX 56.26 -0.22/-0.38%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu JVC
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Health Care
Company: Japan Vietnam Medical Instrument Joint Stock Company
Detail:
Date: 11/23/2017 Pages: 8 Language: Vietnamese File Type: Size: 871 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Cổ phiếu JVC thuộc vào diện kiểm soát từ ngày 1.8.2017 do liên tục lỗ lũy kế. Tuy nhiên, các khoản nợ khó đòi đã được trích lập dự phòng đầy đủ, kết quả kinh doanh đang cải thiện cho thấy JVC đã bước qua giai đoạn khó khăn nhất và đang từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động. Chúng tôi cho rằng, tiềm năng tăng trưởng ngành thiết bị y tế trong tương lai còn nhiều và JVC vẫn có lợi thế nhất định khi được làm đại lý độc quyền cho nhiều hãng lớn mà bệnh viện ưa chuộng.
 
Rủi ro đối với JVC là:
  • Mối quan hệ với bệnh viện bị ảnh hưởng sau sự cố xảy ra khiến việc bán hàng không thuận lợi;
  • Sự phụ thuộc vào nhà cung cấp (Hitachi) khi họ có những thay đổi về chính sách kinh doanh, chính sách đại lý hay thị hiếu tiêu dùng chuyển sang các hãng khác.
Xét về thị phần trên toàn cầu, Siemens, GE, Philips là 3 hãng có thị phần lớn nhất về thiết bị y tế chẩn đoán hình ảnh. Tuy nhiên JVC đặc biệt có thế mạnh trong mảng CT và là hãng duy nhất chuyển giao hoạt động bảo trì, dịch vụ máy cho đại lý. Hay nói cách khác đây cũng là lợi thế của JVC khi có khả năng cung cấp dịch vụ nhanh và rẻ so với các hãng khác trên thị trường.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.