Tuesday, June 02, 2020 5:17:38 PM - Markets open
VN-INDEX 874.80 -3.87/-0.44%
HNX-INDEX 113.64 -0.49/-0.43%
UPCOM-INDEX 55.98 +0.39/+0.71%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu VCG - Khuyến nghị Nắm giữ
Category: Companies
Source: Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime Bank
Sector: Industrials
Company: Vietnam Construction and Import - Export Joint Stock Corporation
Detail:
Date: 11/21/2017 Pages: 5 Language: Vietnamese File Type: Size: 513 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Theo ước tính của chúng tôi, doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG) lần lượt đạt 9.557 tỷ đồng và 769,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
 
Trong năm 2018, chúng tôi ước tính doanh thu và lợi nhuận sau thuế của VCG đạt 10.991 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 884,9 tỷ đồng nhờ vào dự án Splendora.
 
Chúng tôi sử dụng phương pháp so sánh P/E với P/E bình quân của các công ty cùng ngành đang niêm yết trên thị trường là 18,x để xác định giá trị của VCG. Theo đó, trên quan điểm thận trọng, chúng tôi chiết khấu 10% so với mức P/E bình quân ngành.
 
Như vậy, với mức P/E hợp lý của VCG là 16,28X, EPS 2017F là 1.742 thì giá mục tiêu của VCG là 28.350 đồng/CP. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị nắm giữ đối với VCG dựa trên những yếu tố cơ bản như kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm khá ấn tượng; nhiều dự án đang được triển khai, mở bán; tiếp tục thoái vốn, ngừng hoạt động hoặc giải thể các đơn vị kinh doanh thua lỗ, tạo cấu trúc cô đọng, tập trung vào lĩnh vực chính là xây lắp, kinh doanh bất động sản
 
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.