Monday, June 01, 2020 6:50:33 AM - Markets open
VN-INDEX 864.47 +3.08/+0.36%
HNX-INDEX 109.81 +0.17/+0.16%
UPCOM-INDEX 55.03 +0.02/+0.03%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật cổ phiếu LCG - Tích cực
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Utilities
Company: Licogi 16 Joint Stock Company
Detail:
Date: 11/20/2017 Pages: 5 Language: Vietnamese File Type: Size: 667 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Từ những thông tin trên, chúng tôi duy trì đánh giá tốt đối với LCG trong những tháng cuối năm và 2018. Công ty đang và sẽ ghi nhận kết quả khả quan về lợi nhuận sau giai đoạn khó khăn kéo dài. Mặc dù vậy, câu chuyện trong trung và dài hạn vẫn còn những vấn đề xét về khách quan đối với ngành đầu tư và xây dựng hạ tầng theo hình thức PPP (BOT, BOO, BT) lẫn chủ quan về vấn đề nguồn vốn, tính hiệu quả trong dự án đầu tư của LCG.
Hiện tại, với những đánh giá trên, chúng tôi vẫn cho rằng cơ hội đầu tư ngắn hạn nên được xem xét hơn là trong trung và dài hạn. Với kết quả lợi nhuận dự kiến trong 2017 và 2018, mức giá mục tiêu cho LCG 11.400 đồng/cp, tương ứng PE 10x. Cổ tức năm 2017 theo kế hoạch là 7% tiền mặt. Theo đó, nhà đầu tư có thể xem xét tích lũy đối với cổ phiếu LCG tại mức giá quanh 9.000 đồng/cp. Đây là mức giá mà chúng tôi cho rằng phù hợp và an toàn để nhà đầu tư xem xét giải ngân.
 
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.