Thursday, May 28, 2020 5:37:04 AM - Markets open
VN-INDEX 857.48 -11.65/-1.34%
HNX-INDEX 108.89 -1.60/-1.45%
UPCOM-INDEX 54.93 -0.40/-0.72%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo phân tích nhanh cổ phiếu JVC - Theo dõi
Category: Companies
Source: Thang Long Securities
Sector: Health Care
Company: Japan Vietnam Medical Instrument Joint Stock Company
Detail:
Date: 8/31/2017 Pages: 7 Language: Vietnamese File Type: Size: 570 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Khó khăn của JVC gồm:
 
-  JVC đã mất đi 1 lượng tiền, đây là khoản để ở mục tiền mặt đã mất đi, cái mất này chắc là mất hẳn, nên không kỳ vọng thu hồi được nó.
 
-  JVC có khoản phải thu khách hàng rất lớn, chính khoản phải thu này là nguyên nhân gây lỗ lớn cho JVC khi công ty phải dự phòng hoàn toàn các khoản phải thu này, biến nó thành lỗ của doanh nghiệp trong hai năm qua. Với khoản phải thu này, nếu thu được lại đồng nào thì đồng đó sẽ biến thành lợi nhuận. Như vậy, ẩn số LN của JVC nằm ở đây
 
-  JVC mất lớn nhất là mất đi niềm tin của cổ đông, của khách hàng và bị rơi vào diện cảnh báo & kiếm soát . Cái mất này là cái mất lớn nhất của JVC, và chắc sẽ còn mất thời gian để bộ máy mới hoàn toàn lấy lại hình ảnh và giao dịch trở lại bình thường.
 
JVC có gì mới
 
-  Ban lãnh đạo mới, thấy được tiềm năng của JVC và đang trong quá trình tái cấu trúc lại công ty.
 
-  Cổ đông ngoại của JVC không có nhiều thay đổi, thậm chí PYN còn gia tăng lượng nắm giữ lên 8% (PYN Elite Fund (Non-Ucits) đã mua 1.114.880 cp (17/02/2017)cho thấy họ quyết định đi chặng đường dài cùng ban lãnh đạo mới. PYN nổi tiếng với nhiều thương vụ đầu tư ăn bằng lần, nên đây cũng là một nhân tố giúp mình nhìn nhận tốt hơn về JVC.
 
-  Nếu theo dõi JVC thì sẽ thấy Q4 theo lịch của JVC và Q1 2017 theo lịch thông thường, hoạt động kinh doanh chính của JVC bắt đầu có lãi trở lại. Chưa tính tới việc thu hồi nợ thì việc doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định trở lại đã cho thấy JVC bắt đầu hồi sinh.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.