Friday, June 22, 2018 12:08:06 PM - Markets open
VN-INDEX 976.15 +6.75/+0.70%
HNX-INDEX 110.06 -0.11/-0.10%
UPCOM-INDEX 51.81 +0.02/+0.04%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Utilities
Company: Petrolimex Gas Corporation JSC
Detail:
Date: 4/12/2017 Pages: 5 Language: Vietnamese File Type: Size: 712 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Với EPS 2017 dự báo đạt 1.923 đồng/cổ phần thì PGC đang giao dịch ở mức P/E khoảng 6,8 lần, thấp hơn so với mức trung bình ngành. Chúng tôi cho rằng PGC có lợi thế rất lớn là có thể tận dụng cơ sở hệ thống sẵn có của hệ thống xăng dầu Petrolimex cũng như tăng cường hoạt động marketing để đẩy mạnh tiêu thụ bán lẻ, góp phần gia tăng cạnh tranh cũng như duy trì một tỷ lệ lợi nhuận biên tốt hơn các đối thủ. Tuy nhiên rủi ro về luật pháp như sửa đổi nghị định 19 gây quan ngại về tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp trong tương lai, trong khi đó việc phát triển tìm hướng đi mới trong kinh doanh cũng chưa thực sự rõ rệt. Ngoại trừ những rủi ro trên, PGC tương đối phù hợp với việc đầu tư sinh lời nhờ lợi suất cổ tức, tỷ lệ cổ tức ổn định 12%/năm với lợi suất cổ tức hấp dẫn nếu so với mức thị giá hiện tại.

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.