Saturday, September 23, 2017 5:09:16 AM - Markets closed
VN-INDEX 807.13 +3.20/+0.40%
HNX-INDEX 106.52 +0.77/+0.72%
UPCOM-INDEX 54.55 +0.06/+0.11%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo triển vọng năm 2017
Category: Market Overview
Source: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam
Sector:
Company:
Detail:
Date: 3/24/2017 Pages: 56 Language: Vietnamese File Type: Size: 2,038 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

DNSE cho rằng, trong năm 2017, thị trường sẽ phân hóa mạnh, khi đó, điểm số VN-Index sẽ phụ thuộc phần lớn vào số ít các mã cố phiếu có vốn hóa lớn như VNM, SAB,VCB,... Một số trong các mã cổ phiếu này có tỷ lệ Free Floating tương đối thấp nên mức độ tăng giảm sẽ không đại diện nhiều cho diễn biến chung của thị trường, từ đó dẫn đến biến động của chỉ số chung sẽ không ảnh hưởng cũng như thể hiện quá nhiều đến diễn biến của đại đa số hầu hết các mã cổ phiếu đang giao dịch.


Vì vậy, DNSE nhận định việc dự báo mức điểm của chỉ số trong năm tới sẽ không quá quan trọng bằng việc tìm kiếm và theo dõi biến động của dòng tiền cũng như các nhóm ngành cổ phiếu dẫn dắt.

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.