Sunday, October 24, 2021 4:09:19 AM - Markets open
VN-INDEX 1,389.24 +4.47/+0.32%
HNX-INDEX 391.21 +2.75/+0.71%
UPCOM-INDEX 100.36 +0.59/+0.59%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật TDM - MUA
Category: Companies
Source: Các nguồn khác
Sector: Utilities
Company: Thu Dau Mot Water Joint Stock Company
Detail:
Date: 8/24/2021 Pages: 17 Language: Vietnamese File Type: Size: 780 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Cơ hội đầu tư

Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu TDM dành cho những nhà đầu tư: (1) Ưa thích đầu tư vào một ngành phòng thủ, có tốc độ tăng trưởng ổn định, không có nhiều rủi ro trong hoạt động kinh doanh; (2) Muốn đầu tư vào một cổ phiếu có định giá hấp dẫn, tỷ lệ chi trả cổ tức tốt. Tiềm năng tăng giá dự kiến là 76.9%, tương đương với giá mục tiêu là 52,200đ/cp. Mức giá hiện tại 29,500đ/cp (P/E trailing 11.1x) tương đối hấp dẫn khi ngành nghề kinh doanh của công ty gần như không có rủi ro, triển vọng về nhu cầu sử dụng nước tại khu vực Dĩ An và Bàu Bàng vẫn còn lớn trong giai đoạn 5 – 10 năm tới. Ngoài ra, TDM còn có 2 khoản đầu tư tài chính vào BWE và DNW với mức giá vốn rất thấp và vẫn chưa được phản ánh đầy đủ trên báo cáo thu nhập hằng năm.

Định giá

Giá trị hợp lý của cổ phiếu TDM được xác định ở mức 52,200 đồng/cổ phiếu, dựa trên phư

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.