Wednesday, February 26, 2020 7:12:37 PM - Markets open
VN-INDEX 895.97 -13.70/-1.51%
HNX-INDEX 106.61 -0.05/-0.05%
UPCOM-INDEX 55.34 -0.19/-0.34%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật PVS - MUA
Category: Companies
Source: Thang Long Securities
Sector: Oil & Gas
Company: Petrovietnam Technical Services Corporation
Detail:
Date: 12/18/2019 Pages: 10 Language: Vietnamese File Type: Size: 568 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Chúng tôi khuyến nghị cơ hội MUA cổ phiếu PVS với giá mục tiêu 12 tháng tới là 23.900 đồng dựa trên các đánh giá về tinh hình hoạt động năm 2019 và cơ hội phát triển của PVS trong giai đoạn 2020-2025. •Hoạt động của công ty sẽ tiếp tục có sự hồi phục mạnh mẽ, đặc biệt dẫn đầu là lĩnh vực chế tạo cơ khí dầu khí sẽ là động lực tăng trưởng mạnh mẽ của công ty trong năm 2019-2025 nhờ các dự án đầu tư thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam tiếp tục được đầu tư phát triển trong những năm tới. •Hoạt động cung cấp dịch vụ kho nổi cho doanh thu và lợi nhuận ổn định. Trong nửa cuối năm 2020, dự kiến sẽ đưa thêm FSO Sao Vàng Đại Nguyệt vào vận hành khai thác với doanh thu mỗi năm đạt khoảng 600 tỷ đồng. •Tình hình tài chính vững mạnh, tiền và tương đương tiền lớn giúp công ty phát triển ổn định và đáp ứng nhu cầu tài chính khi có cơ hội mở rộng năng lực sản xuất và đầu tư dự án mới.

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.