Monday, September 21, 2020 3:06:20 AM - Markets open
VN-INDEX 900.95 +6.91/+0.77%
HNX-INDEX 129.20 +0.73/+0.57%
UPCOM-INDEX 60.59 +0.72/+1.20%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo chiến lược tháng 9/2019 - KHÔNG VỘI MẠO HIỂM
Category: Industries
Source: Viet Dragon Securities
Sector:
Company:
Detail:
Date: 9/5/2019 Pages: 23 Language: Vietnamese File Type: Size: 817 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Diễn biến thị trường trong nhiều tháng qua chủ yếu chịu sự chi phối của ngoại tác hơn là vấn đề nội tại trong nước. Cho đến khi có yếu tố đủ mạnh để thu hút dòng tiền của cả NĐT trong nước cũng như nước ngoài, chúng tôi đánh giá khả năng bứt phá qua ngưỡng 1000 điểm của VNIndex là không cao. Kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm của nhóm cổ phiếu đầu ngành, mặc dù giảm tốc về mặt tăng trưởng lợi nhuận, hầu hết vẫn tương đối tích cực và phù hợp kỳ vọng của giới phân tích. Do vậy, chúng tôi cho rằng rủi ro giảm mạnh như giai đoạn đầu năm là không cao. Chúng tôi kỳ vọng VNIndex sẽ dao động trong khoảng 950 – 990 trong những tháng còn lại của năm 2019.

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.