Sunday, January 19, 2020 4:18:13 AM - Markets open
VN-INDEX 978.96 +4.65/+0.48%
HNX-INDEX 103.88 -0.43/-0.42%
UPCOM-INDEX 55.41 -0.04/-0.07%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo thăm doanh nghiệp VEA
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Industrials
Company: VietNam Engine and Agricultural Machinery Corporation
Detail:
Date: 8/28/2019 Pages: 6 Language: Vietnamese File Type: Size: 437 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Ở mức giá hiện tại VEA đang giao dịch tại mức P/E trượt là 9,7x, khá hấp dẫn so với mức P/E của các công ty cùng ngành là 13,7x. Mặc dù giá cổ phiếu tăng nhanh trong thời gian qua, BVSC duy trì đánh giá tích cực với triển vọng của VEA nhờ vào vị thế thống trị của Honda và xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ hơn sang xe tay ga thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận mảng xe máy cùng với triển vọng thị trường xe ô tô bùng nổ trong giai đoạn tới. Những điểm tích cực khác: (i) Cơ cấu tài chính lành mạnh với vị thế tiền gửi dồi dào được quản lý tốt tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận và gần như không sử dụng đòn bẩy trong cơ cấu vốn; (ii) Việc trả cổ tức năm 2018 duy trì là một động lực ngắn hạn cho cổ phiếu và chính sách cổ tức năm 2019 hấp dẫn khi các công ty liên doanh và VEA không có nhu cầu vốn nhiều trong thời gian tới; và (iii) Triển vọng dài hạn tiếp tục được hỗ trợ bởi việc niêm yết trên sàn HOSE và thoái vốn của Bộ Công thương.

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.