Thursday, September 24, 2020 3:25:54 PM - Markets open
VN-INDEX 908.58 -3.92/-0.43%
HNX-INDEX 131.71 -0.93/-0.70%
UPCOM-INDEX 61.00 +0.04/+0.06%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo ngành đường T7/2019
Category: Industries
Source: Công ty cổ phần chứng khoán FPT
Sector:
Company:
Detail:
Date: 8/2/2019 Pages: 61 Language: Vietnamese File Type: Size: 2,415 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ VÀO NGÀNH
► Ngắn hạn (dưới 12 tháng - niên vụ 2019/20): KÉM KHẢ QUAN
(1) Áp lực cạnh tranh đến từ lượng lớn đường lậu Thái Lan nhập vào Việt Nam khiến giá đường trong nước giảm sâu, ảnh hưởng đến lợi nhuận toàn ngành; (2) Ngành đường thế giới được dự báo tiếp tục tình trạng thặng dư, giá đường thế giới sẽ chỉ tăng nhẹ trong ngắn hạn.
► Trung hạn (2 – 5 năm) và dài hạn (trên 5 năm): THEO DÕI
Trong trung và dài hạn, ngành đường Việt Nam sẽ có sự phân hóa lớn giữa các doanh nghiệp. Những doanh nghiệp nhỏ với sức cạnh tranh kém sẽ bị đào thải và nhường lại thị phần cho những doanh nghiệp có khả năng giảm được giá thành sản xuất cũng như phát triển các sản phẩm đem lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.
 
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.