Monday, October 14, 2019 2:42:12 PM - Markets open
VN-INDEX 993.57 +1.73/+0.17%
HNX-INDEX 106.05 +0.78/+0.74%
UPCOM-INDEX 56.78 -0.19/-0.33%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo chiến lược tháng 8/2019 - CẦM CHỪNG
Category: Industries
Source: Viet Dragon Securities
Sector:
Company:
Detail:
Date: 8/5/2019 Pages: 29 Language: Vietnamese File Type: Size: 1,173 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Chúng tôi cho rằng hiệu ứng từ mùa công bố KQKD quý 2 sẽ không còn đáng kể trong tháng Tám. Trong khi nhóm VN30 là nhóm có nhiều doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận khả quan so với cùng kỳ, hầu hết cổ phiếu thuộc nhóm đã tăng điểm khá trong tháng Bảy. Ngược lại, với mức tăng trưởng tổng LNST âm ở cả nhóm VNMid và VNSmall, đà tăng điểm ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khó có thể tạo hiệu ứng lan tỏa.

Ngoài ra, thông tin nhóm NHTM quốc doanh sẽ thực hiện giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất cho vay ngắn hạn (còn 5,5%/năm) đối với năm lĩnh vực ưu tiên có thể tạo cơn sóng nhỏ về chủ trương cắt giảm lãi suất tương tự ở nhóm NHTM cổ phần còn lại. Xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là những nhóm đối tượng chúng tôi cho rằng có khả năng đáp ứng xếp hạng tín nhiệm để được hưởng mức lãi suất ưu đãi trên của các ngân hàng cao nhất. Dù vậy, số lượng doanh nghiệp có khả năng đáp ứng tiêu chí chấm điểm tín dụng là không nhiều. Thêm vào đó, theo tìm hiểu của chúng tôi, bên cạnh gói ưu đãi trên, các ngân hàng vẫn luôn có gói tín dụng lãi suất ưu đãi dành cho các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt. Do vậy, chúng tôi cho rằng lợi ích của các gói tín dụng trên dành cho các doanh nghiệp niêm yết hoạt động trong các ngành nghề trên là không nhiều. Quan trọng hơn, chúng tôi vẫn cho rằng lãi suất cho vay dài hạn khó giảm ngay khi mà lãi suất huy động kỳ hạn dài vẫn chưa hạ nhiệt. Chi phí s

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.