Monday, February 17, 2020 4:22:39 PM - Markets open
VN-INDEX 934.77 -2.68/-0.29%
HNX-INDEX 109.57 -0.17/-0.16%
UPCOM-INDEX 56.26 -0.22/-0.38%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật VRE - GIỮ
Category: Companies
Source: ACB
Sector: Financials
Company: Vincom Retail Joint Stock Company
Detail:
Date: 8/1/2019 Pages: 7 Language: Vietnamese File Type: Size: 933 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Chúng tôi giữ nguyên dự phóng năm 2019 với doanh thu là 9.490 tỷ đồng (+4%n/n) và LNST là 2.732 tỷ  đồng  (+14% n/n).  Doanh  thu từ cho thuê BĐS đầu tư ước tăng 26% n/n, đạt  6.916  tỷ đồng trong khi  doanh  thu  chuyển nhượng BĐS ước  giảm  35%  n/n xuống 2.241 tỷ đồng do có ít sản phẩm cao tầng được bàn giao hơn năm 2018.

Nhìn chung, VRE là công ty phát triển BĐS bán lẻ lớn nhất tại Việt Nam với thị phần dẫn đầu, nhận được sự hỗ trợ từ công ty mẹ (HSX: VIC), đội ngũ quản lý tích cực và tỷ lệ nợ thấp. Do giá cổ phiếu đã tăng hơn 5% từ báo cáo cập nhật tháng 5/2019 nên chúng tôi thay đổi  khuyến  nghị từ MUA  sang GIỮ với  giá  mục  tiêu  gần như không thay đổi  là 39.570đ/cp, sử dụng kết hợp các phương pháp CKDT, P/B và EV/EBITDA

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.