Friday, September 25, 2020 11:08:57 AM - Markets open
VN-INDEX 909.91 +1.33/+0.15%
HNX-INDEX 131.62 -0.09/-0.07%
UPCOM-INDEX 61.12 +0.12/+0.19%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo phân tích GAS - Khuyến nghị Nắm giữ
Category: Companies
Source: ACB
Sector: Utilities
Company: PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation
Detail:
Date: 6/11/2019 Pages: 6 Language: Vietnamese File Type: Size: 350 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Giữ vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp khí toàn quốc, mỗi năm Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP (mã GAS) đáp ứng cung cấp khí để sản xuất hơn 35% sản lượng điện, 70% nhu cầu phân đạm và duy trì khoảng 70% thị phần LPG phục vụ các ngành công nghiệp và dân dụng của cả nước.
 
Trong năm 2018, tuy hệ thống khí Nam Côn Sơn, PM3-Cà Mau bị sự cố thiết bị làm gián đoạn việc cung cấp khí trong thời gian dài, GAS vẫn hoàn thánh vượt kế hoạch với doanh thu đạt 75.611 tỷ đồng (tăng 17,2% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 11.453 tỷ đồng (tăng trưởng 18,3%). Mặc dù giá dầu trong quý IV/2018 giảm mạnh, giá dầu trung bình cả năm 2018 vẫn ở mức cao 71,9 USD/thùng (tăng 32,3%) và hỗ trợ mạnh mẽc ho kết quả kinh doanh của GAS.
 
Trong quý I/2019, ghi nhận doanh thu đạt 18.639 tỷ đồng (tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ 3.029 tỷ đồng (tăng trưởng 16%). Mức tăng trưởng mạnh mẽ này đến từ giá bán ra cao hơn (tăng 3,5%),được bắt nguồn từ mức tăng 8,4% của giá dầu FO bình quân trong quý I/2019.
 
Ngoài ra, kết quả này cũng nhờ việc loại bỏ cơ chế giá khí dưới bao tiêu (cho các nhà máy điện) từ ngày 20/3/2019. Trước đây, có 2 cơ chế: (1)giá bán cho sản lượng trong bao tiêu (~3,5 tỷ m3) được đàm phán giữa các bên với mức giá bán thấp hơn giá thị trường để hỗ trợ các khách hàng này; (2) đối với giá bán khí cho sản lượng ngoài bao tiêu thì phản ánh 100% giá thị trường (46% MFO + chi phí vận chuyển). Giờ đây, với cơ chế thứ hai được áp dụng cho tất cả các nhà máy điện, biên lợi nhuận GAS sẽ được hỗ trợ mạnh.
 
Hơn nữa, về triển vọng sắp tới, các yếu tố sau cũng cần được xem xét: Mặc dù mỏ khí Phong Lan Dại đi vào hoạt động từ tháng 3/2019,với thực trạng nguồn cung trong nước suy giảm và công suất hiện tại của GAS, sản lượng kinh doanh của GAS sẽ đi ngang cho đến 2021. Tác động tiêu cực từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung lên giá dầu cũng như việc triển khai 2 dự án dầu khí lớn: Cá Rồng Đỏ và Cá Voi Xanh.
 
Kết quả kinh doanh từ 2021 sẽ tích cực hơn nhờ các dự án như đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 và mỏ khí Sao Vàng Đại Nguyệt sẽ đi vào hoạt động từ đầu 2021, trong khi dư án Lô B Ô Môn cũng dự kiến đưa vào vận hành cuối 2022.
 
Với triển vọng giá dầuở mức USD69/ thùng, kết quả kinh doanh năm 2019 của GAS được dự báo với doanh thu đạt 78.711 tỷ đồng (tăng 4,1% so với năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ 12.381 tỷ đồng (tăng trưởng 8,5%). Do đó, cùngdòng tiền từ hoạt động kinh doanh mạnh mẽ, chúng tôi khuyến nghị nắm giữ GAS với giá mục tiêu 2019 là 105.200 đồng/CP.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.