Thursday, June 04, 2020 10:58:23 AM - Markets open
VN-INDEX 886.24 +5.07/+0.58%
HNX-INDEX 117.05 +0.57/+0.49%
UPCOM-INDEX 56.55 +0.22/+0.39%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo phân tích BWE - Khuyến nghị Mua
Category: Companies
Source: ACB
Sector: Utilities
Company: Binh Duong Water Enviroment Joint Stock Company
Detail:
Date: 6/7/2019 Pages: 6 Language: Vietnamese File Type: Size: 525 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (mã BWE) đặt kế hoạch tăng trưởng 10% ở cả doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong 2019. Theo quan điểm của chúng tôi, chúng tôi tin rằng BWE hoàn toàn đủ khả năng để đạt được hoặc thậm chí vượt qua mục tiêu này.
Trong quý I/2019, BWE công bố doanh thu đạt 491,3 tỷ đồng (tăng trưởng 16,5%) và lợi nhuận sau thuế đạt 103,9 tỷ đồng (tăng trưởng 68,1%), lần lượt đạt 20% và 29% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng chủ yếu bởi doanh thu bất thường từ việc hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư vào CTCP Cấp nước Đồng Nai (DNW - UPCoM). Nếu loại bỏ khoản doanh thu bất thường này và khoản dự phòng trích lập trong quý I/2018, BWE ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh là 119,1 tỷ đồng trong quý I/2019 (tăng trưởng 10,1%) so với khoản 108 tỷ đồng ghi nhận trong quý I/2018.
 
Mặc dù giá nước được tăng, biên lợi nhuận của BWE đã không cải thiện tương ứng, chủ yếu do chi phí khấu hao đã tăng khoảng 20% so với quý I/2018 một phần đến từ việc khánh thành nhà máy xử lý nước thải Dĩ An với tổng mức đầu tư là 115 triệu Đô la Mỹ và công suất 20.000 m3 trong tháng 11/2018.
 
Chúng tôi dự kiến BWE sẽ tiếp tục tăng trưởng tương tự trong suốt năm 2019 nhờ vào các yếu tố sau: (i) số lượng khách hàng tăng do số lượng các khu công nghiệp dự kiến tăng từ 28 lên 37 vào năm 2020, tốc độ tăng dân số 3% cộng với việc đẩy mạnh đô thị hóa ở tỉnh Bình Dương (ii) dịch vụ xử lý nước thải mới hoàn thành vào năm 2018 sẽ hoạt động trọn năm 2019, và (iii) mở rộng sang các khu vực khác thông qua M&A, với công ty mục tiêu đầu tiên là DNW và (iv) giá nước sẽ tăng 5% mỗi năm cho đến năm 2022 theo lộ trình đề ra bởi tỉnh Bình Dương.
 
Ngoài ra, Becamex IDC (Upcom: BCM) đã bán 24 triệu cổ phiếu BWE, giảm tỷ lệ sở hữu từ 41% xuống còn 25% vàkhông còn là cổ đông lớn nhất ở BWE
 
Trong năm 2019, chúng tôi dự phóng doanh thu BWE đạt 2.549 tỷ đồng (tăng 16% so với năm trước) và lợi nhuận sau thuế là 380 tỷ đồng (tăng trưởng 16,9%). Sử dụng kết hợp các phương pháp P/E, EV/EBITDA và P/B, chúng tôi giữ khuyến nghị mua cho BWE với giá mục tiêu là 28.514 đ/cp.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.