Thursday, May 28, 2020 4:09:39 AM - Markets open
VN-INDEX 857.48 -11.65/-1.34%
HNX-INDEX 108.89 -1.60/-1.45%
UPCOM-INDEX 54.93 -0.40/-0.72%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo ngắn HVN
Category: Companies
Source: Empower Securities Corporation
Sector: Consumer Services
Company: Vietnam Airlines JSC
Detail:
Date: 5/14/2019 Pages: 7 Language: Vietnamese File Type: Size: 403 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Với giá xăng JetA1 dự kiến là 85 USD/thùng (+2%n/n) và mức tăng tỷ giá USDVND là 2%, HVN đặt mục tiêu tăng trưởng cho năm 2019 với số lượng hành khách tăng 13.7% và khối lượng hàng hoá tăng 9.3%. Doanh thu và LNST mục tiêu năm 2019 của công ty lần lượt ởmức 111,729 tỷ đồng (+12.9%) và 2,680 tỷ đồng (+5.8%). Để thực hiện kế hoạch trên, với đội bay được phát triển đáng kể, Vietnam Airlines đang nhắm đến: (1) Duy trì thị phần nội địa ở mức ít nhất là 55%; (2) Mở mới và tăng tần suất bay trên các tuyến Bắc Á. HVN sẽ tiếp tục hoạt động ở 3 phân khúc: Hàng không truyền thống (Vietnam Airlines), hàng không giá rẻ - LCC (Jetstar Pacific) và đường bay ngắn (VASCO); trong đó, ban lãnh đạo cũng đánh giá cao tiềm năng của LCC và quá trình tái cấu trúc Jetstar về cơ bản đã hoàn tất khi hãng này bắt đầu có lãi vào năm 2018. Dựa trên tiền lệ HVN thường đặt ra mục tiêu thận trọng và vượt kế hoạch trong quá khứ, cùng với kỳ vọng tích cực về tăng trưởng nhu cầu trong năm 2019, chúng tôi tin tưởng hãng hàng không truyền thống của Việt Nam hoàn toàn có thể hoàn thành mục tiêu của mình.
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.