Monday, June 01, 2020 12:30:09 PM - Markets open
VN-INDEX 874.26 +9.79/+1.13%
HNX-INDEX 112.24 +2.43/+2.22%
UPCOM-INDEX 55.40 +0.37/+0.67%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Chiến lược đầu tư tháng 05/2019 - KIÊN NHẪN!
Category: Industries
Source: Viet Dragon Securities
Sector:
Company:
Detail:
Date: 5/6/2019 Pages: 27 Language: Vietnamese File Type: Size: 850 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Tăng trưởng lợi nhuận cho thấy dấu hiệu sụt giảm. Các công ty trên HSX chứng kiến LNST sụt giảm 1%. LNST của các công ty tại HNX tăng 22%, nhưng chủ yếu nhờ đóng góp của chỉ một vài tên tuổi như ACB, SHB, AAA, PVS, DGC, hay VCG.

Về vận động giá cổ phiếu, chỉ có ngành Tiện ích công cộng là tăng trưởng vượt trội tính từ đầu năm, cùng với một số ngành nhỏ như dệt may và thủy sản. Đối với các ngành còn lại, kết quả còn tùy thuộc vào từng cổ phiếu. Điều này cũng tương tự với kết quả kinh doanh; bức tranh tổng thể có thể không hứa hẹn, nhưng vẫn có một số điểm sáng. Vì thế, đây vẫn là một môi trường đề cao việc lựa chọn cổ phiếu.

Tóm lại, không có nhiều yếu tố có thể đẩy thị trường đị xa. Nhìn xa hơn, thị trường có thể sẽ hào hứng trước việc Việt Nam được tăng tỷ trọng trong chỉsố MSCI cận biên. Nhưng trước mắt, chúng tôi cho rằng chỉ số sẽ tiếp tục đi ngang. Căng thẳng chiến tranh thương mại vẫn là rủi ro chính của thị trường, và có thể gây ra biến động ngắn hạn.

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.