Monday, February 17, 2020 4:41:39 PM - Markets open
VN-INDEX 934.77 -2.68/-0.29%
HNX-INDEX 109.57 -0.17/-0.16%
UPCOM-INDEX 56.26 -0.22/-0.38%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật CSV - MUA
Category: Companies
Source: Công ty cổ phần chứng khoán FPT
Sector: Basic Materials
Company: South Basic Chemicals Joint Stock Company
Detail:
Date: 4/25/2019 Pages: 8 Language: Vietnamese File Type: Size: 454 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Tại mức giá 29.400 đồng/cp vào ngày 25/4/2019, CSV đang giao dịch tại P/E trailing 5,6x thấp hơn so với P/E trung bình các doanh nghiệp cùng ngành 6,8x. Chúng tôi khuyến nghị MUA cổ phiếu CSV với giá mục tiêu 35.600 đồng/cp (tương ứng P/E trung bình ngành) dựa trên các luận điểm sau:

 Rào cản gia nhập ngành cao: Sản xuất hóa chất phải theo quy hoạch của Chính phủ và đảm bảo vấn đề môi trường. Ngoài ra chi phí cho bình chứa các hóa chất vô cơ và chi phí vận chuyển khá lớn.

 Triển vọng ngành hóa chất cơ bản khả quan: Nhu cầu hóa chất công nghiệp của Việt Nam tăng trưởng trung bình 9-10%/năm, nguồn cung trong nước mới chỉ đáp ứng 50% nhu cầu và phần còn lại phải nhập khẩu.

 Tỷ lệ cổ tức/thị giá hấp dẫn: CSV luôn duy trì cổ tức tiền mặt ổn định và tăng đều qua các năm. Chúng tôi ước tính tỷ suất cổ tức nhà đầu tư có thể nhận được từ giá khuyến nghị mua (6,9%-12,4%).

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.