Saturday, February 22, 2020 12:47:02 AM - Markets open
VN-INDEX 933.09 -5.04/-0.54%
HNX-INDEX 108.09 -1.49/-1.36%
UPCOM-INDEX 56.30 -0.05/-0.09%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo cập nhật PET - N/a
Category: Companies
Source: Bao Viet Securities
Sector: Consumer Services
Company: Petrovietnam General Services Corporation
Detail:
Date: 5/3/2019 Pages: 7 Language: Vietnamese File Type: Size: 582 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:
Với kế hoạch năm 2019, EPS của PET được ước tính là 1.559 đồng/ cổ phần. Theo đó, cổ phiếu PET đang giao dịch tại mức P/E forward 2019 là 5,8 lần tại mức giá đóng cửa ngày 26/04/2019 là 8.990 đồng/ cổ phần so với mức P/E trượt trung vị ba năm là 6,6 lần.
 
Mặc dù, kế hoạch kinh doanh 2019 của Công ty dường như là thận trọng, chúng tôi nhận thấy lịch sử hoàn thành kế hoạch kinh doanh của PET giai đoạn 2014-2018 là ở mức cao. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận thấy những điểm hấp dẫn đối với cổ phiếu này bao gồm (1) Chính sách cổ tức 2018 và dự kiến 2019 được duy trì ở mức 10% ứng với suất cổ tức 11% là hấp dẫn theo quan điểm của chúng tôi; (2) Câu chuyện thoái vốn của PVN trong thời gian tới là yếu tố thay đổi cục diện câu chuyện tăng trưởng và hỗ trợ giá của cổ phiếu trong thời gian tới; và (3) Hoàn thành pháp lý và chuyển nhượng dự án Cape Pearl sớm hơn dự kiến theo đó Công ty có thể ghi nhận một khoản lợi nhuận bất thường từ dự án này vẫn là một điểm nhấn đầu tư đáng chú ý với cổ phiếu này. 
View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.