Saturday, May 30, 2020 5:44:48 PM - Markets open
VN-INDEX 864.47 +3.08/+0.36%
HNX-INDEX 109.81 +0.17/+0.16%
UPCOM-INDEX 55.03 +0.02/+0.03%
Analysis Reports
Stockbiz.vn analysis reports provides a comprehensive and complete analysis of the industry, business and economic issues.
Keywords:
Category:
Source:
Sector:
 
Search reports by symbol:    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z    All
Title: Báo cáo ngắn CTD
Category: Companies
Source: Empower Securities Corporation
Sector: Industrials
Company: Coteccons Construction Joint Stock Company
Detail:
Date: 4/10/2019 Pages: 4 Language: Vietnamese File Type: Size: 397 Kb
How useful is this report?
 (0 ratings. You must sign in to rate.)
 
Summary:

Thỏa thuận Ricons là một trong những chủ đề chính trong suốt 3 năm qua. So với các công ty xây dựng hiện đang niêm yết, Ricons được thành lập năm 2004 và là công ty lớn thứ 3 tính trên doanh thu mảng xây dựng, chỉ sau Coteccons và Tập đoàn Hòa Bình. Ngoài ra, Ricons còn là công ty liên quan của Coteccons với việc sở hữu 14.7% cổ phần và một số thành viên HĐQT của Coteccons cũng đang ngồi ghế HĐQT tại Ricons. Tại ĐHCĐ 2019, theo chia sẻ của Chủ tịch HĐQT và công ty tư vấn PWC, trong khi Coteccons tập trung vào các dự án quy mô lớn (trên 1,000 tỷ đồng), Ricons đặt trọng tâm vào các dự án vừa & nhỏ (dưới 500 tỷ đồng). Do đó, việc hợp nhất 2 công ty này có thể tạo ra sức mạnh tổng hợp đáng kể nhờ đa dạng hóa khách hàng, tăng hiệu quả chi phí và tính minh bạch. Do đó, HĐQT đã đề xuất phương án hoán đổi trong đó Coteccons sẽ phát hành cổ phiếu phổ thông cho cổ đông Ricons để hoán đổi cổ phiếu Ricons

View reports by category
We continuously improve our services, here are the latest updates...
Portfolio
Allow you to monitor a customised group of securities. You can set up multiple Portfolios to help you better manage your investments.
Trigger Alerts
Get up-to-date alerts delivered directly to your email address.
Stock Screener
Allow you to filter the market and find exactly what sort of company you are looking for.
Live Terminal
Get instant access to FREE REAL-TIME streaming quotes for hundreds of stocks from HOSE, HNX and UPCOM exchanges.